Wykaz z dnia 05.12.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić następujący grunt rolny z przeznaczeniem na uprawy rolne na okres do 5 lat:
Brzezie - grunt o pow. 0.1100 ha stanowiący część działki nr 71 o pow. całkowitej 0.2500 ha R V, Księga Wieczysta nr KZ1P/00024101/5, ark. m. 3.

Pobierz dokument - format pdf