Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.271.38.2018

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Bieżące utrzymanie czystości i porządku na ulicach, przystankach komunikacyjnych i terenach Miasta i Gminy Pleszew" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 12.12.2018 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami nr 1-8 - format zip

UWAGA ! Dokumentacja przetargowa została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Informacje z otwarcia ofert - protokół zamieszczony dn. 20.12.2018 r. - format pdf

Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty - zamieszczona dn. 21.12.2018 r. - format pdf