Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r.

Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/327/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf