Wykaz z dnia 21.12.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 3 lat nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Aleje Wojska Polskiego oznaczoną w ewidencji gruntów jako część działki nr 2488 ark. m. 39, KW nr KZ1P/00017841/2 o pow. 1.600m2 zabudowaną dwiema namiotowymi halami sportowymi do tenisa ziemnego o pow. łącznej 1.188m2  pełniącymi funkcję zadaszenia dwóch kortów tenisowych z zapleczem sanitarno-socjalnym wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi o pow. 25,55m2 oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną.

Pobierz dokument - format pdf