Zarządzenie Nr 2/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 2/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 stycznia 2019 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf