Uchwała nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r.

Uchwała nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/310/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf