Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r.

Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/186/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Pobierz dokument - format pdf