Wystąpienie pokontrolne NIK LPO.410.029.04.2018 P/18/064

Wystąpienie pokontrolne NIK LPO.410.029.04.2018 P/18/064 dotyczące funkcjonowania budżetów partycypacyjnych.

Pobierz dokument - format pdf