Zarządzenie Nr 3/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 3/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2019 w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2019r.

Pobierz dokument - format pdf