Zawiadomienie GK.6220.1.2019.MCh.1 z dnia 22 stycznia 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że na wniosek FAMOT - Pleszew Sp. z o.o., ul. Fabryczna 7, 63-300 Pleszew, w imieniu którego występuje pełnomocnik p. Jacek Rauhut, ul. Bojanowskiego 2, 63-300 Pleszew zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Rozbudowa hali magazynowo - produkcyjnej wraz z wiatą oraz wiaty magazynowania odlewów żeliwnych" na działkach nr 2452/2, 2452/6, AM-39, obręb Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf