Wykaz z dnia 29.01.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną położoną z przeznaczeniem pod uprawy rolne: Taczanów Drugi - działka nr 25 o pow. 0.4200 ha i działka nr 116 o pow. 0.7100 RIIIa, Księga Wieczysta KZ1P/00037590/3.

Pobierz dokument - format pdf