Zarządzenie Nr 5/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 5/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2019 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf