Zarządzenie Nr 13/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 13/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie: określenia wzoru deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola.

Pobierz dokument - format pdf