Uchwała nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r.

Uchwała nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/241/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz ich wartości punktowej.

Pobierz dokument - format pdf