Uchwała nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r.

Uchwała nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf