Zawiadomienie GK.6220.1.2019.MCh.6 z dnia 12 lutego 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że w dniu 11.02.2019 r. wydano postanowienie GK.6220.1.2019.MCh.5, w którym nie stwierdzono, potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Rozbudowa hali magazynowo - produkcyjnej wraz z wiatą oraz wiaty magazynowania odlewów żeliwnych" na działkach nr 2452/2, 2452/6, AM-39, obręb Pleszew, stosownie do wszczętego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku FAMOT - Pleszew Sp. z o.o., ul. Fabryczna 7, 63-300 Pleszew, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Jacek Rauhut.

Pobierz dokument - format pdf