Zarządzenie Nr 16/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2019

Zarządzenie Nr 16/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf