Zawiadomienie GK.6220.1.2019.MCh.8 z dnia 25 stycznia 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 25.02.2019 r. została wydana decyzja Znak GK 6220.1.2019.MCh.7 w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozbudowa hali magazynowo produkcyjnej wraz z wiatą oraz wiaty do magazynowania odlewów żeliwnych" na działkach 2452/2 i 2452/6, AM-39, obręb Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf