Zarządzenie Nr 35/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2019

Zarządzenie Nr 35/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2019 w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2019r.

Pobierz dokument - format pdf