Uchwała nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 lutego 2019 r.

Uchwała nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 lutego 2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 -2032.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik nr 1 - format pdf

Pobierz załącznik nr 2 - format pdf