Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.271.5.2019

Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania pn. "Remonty nawierzchni z kostki betonowej": Ogłoszenie nr 529036-N-2019 z dnia 26 marca 2019 r. (format pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ ZP.271.5.2019 (format zip)

Informacja z art. 86 ust. 5: Zestawienie ofert z dnia 11 kwietnia 2019 r. (format pdf).

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: Informacja z dnia 18 kwietnia 2019 r. (format pdf).