Zarządzenie Nr 46/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 marca 2019

Zarządzenie Nr 46/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 marca 2019 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf