Zarządzenie Nr 48/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2019

Zarządzenie Nr 48/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Pleszew za 2018 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik nr 1 - format pdf

Pobierz załącznik nr 2 - format pdf