Zarządzenie Nr 55/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2019

Zarządzenie Nr 55/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2019 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 84/VII/2015 Burmistrza miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw wyceny gruntów nabytych przez gminę dla potrzeb ewidencji księgowej zmienionego zarządzeniem Nr 95/VII/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Pobierz dokument - format pdf