Uchwała nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r.

Uchwała nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze w przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.6.

Pobierz dokument - format pdf