Uchwała nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r.

Uchwała nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.

Pobierz dokument - format pdf