Zarządzenie Nr 61/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 kwietnia 2019

Zarządzenie Nr 61/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 kwietnia 2019 w sprawie planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2019 r.

Pobierz dokument - format pdf