Wykaz z dnia 10.04.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 5 lat nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Osiedlowej oznaczoną w ewidencji gruntów jako część działki o pow. 38m2 nr 382/11 zapisanej w KW KZ1P/00023174/0 ark. m.27, o łącznej pow. 0.0648 ha .

Pobierz dokument - format pdf