Zawiadomienie OS.6220.1.2.2019.AP z dnia 15.04.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że na wniosek  FAMOT - Pleszew Sp. z o.o.,ul. Fabryczna 7, 63-300 Pleszew, w imieniu którego występuje pełnomocnik p. Jacek Rauhut,ul. Bojanowskiego 2, 63-300 Pleszew zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn "Budowa hali montażu oraz modernizacja istniejącej kotłowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na działkach nr. 2452/6, obręb 0001 Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf