Zarządzenie Nr 51/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2019

Zarządzenie Nr 51/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2019 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok.

Pobierz dokument - format pdf