Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.271.8.2019

Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania pn. "Remont Przedszkola nr 1 >>Bajka<< przy ul. Hallera w Pleszewie": Ogłoszenie nr 539735-N-2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. (format pdf).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ z dnia 19 kwietnia 2019 r. (format zip).

Dokumentacja projektowa: dokumentacja - załączniki nr 9-11 do SIWZ (format zip).

Odpowiedzi na zapytania: pismo z dnia 29 kwietnia 2019 r. dotyczące odpowiedzi na zapytania oraz zmiany SIWZ (format pdf).

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! TERMIN UPŁYWA 13 maja 2019 r. o godzinie 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godzinie 10:15.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Ogłoszenie nr 540083917-N-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. (format pdf).

Informacja z art. 86 ust. 5: Informacja z dnia 14 maja 2019 r. o złożonych ofertach (format pdf).

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Informacja z dnia 31 maja 2019 r. (format pdf).