Zarządzenie Nr 75/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 kwietnia 2019

Zarządzenie Nr 75/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 kwietnia 2019 w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2019r.

Pobierz dokument - format pdf