Zarządzenie Nr 74/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 kwietnia 2019

Zarządzenie Nr 74/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 kwietnia 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf