Informacja pokontrolna z dnia 04.04.2019

Informacja pokontrolna z kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącej Umowy dofinansowywanej ze środków krajowych.

Pobierz dokument - format pdf