Zarządzenie Nr 82/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 maja 2019

Zarządzenie Nr 82/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 maja 2019 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych ograniczonych.

Pobierz dokument - format pdf