Zarządzenie Nr 88/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 maja 2019

Zarządzenie Nr 88/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 maja 2019 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok.

Pobierz dokument - format pdf