Zarządzenie Nr 89/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 maja 2019

Zarządzenie Nr 89/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 maja 2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf