Zarządzenie Nr 66/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 kwietnia 2019

Zarządzenie Nr 66/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 kwietnia 2019 w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf