Zawiadomienie OS.6220.1.2.2019.AP z dnia 28.05.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że w dniu 28.05.2019r. wydano postanowienie OS.6220.1.2.2019.AP w którym nie stwierdzono, potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Budowa hali montażu oraz przebudowa z rozbudową istniejącego budynku kotłowni technologiczno-produkcyjnej wraz z instalacjami i niezbędną infrastrukturą techniczną" na działce 2452/6, AM-39, obręb Pleszew

Pobierz dokument - format pdf