Protokół nr VII/2019 z VII Sesji Rady Miejskiej z dnia 11.04.2019 r.

Protokół nr VII/2019 z VII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 11.04.2019 r.