Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

Pobierz dokument - format pdf