Zarządzenie Nr 102/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 czerwca 2019

Zarządzenie Nr 102/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 czerwca 2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2018 r.

Pobierz dokument - format pdf