Zarządzenie Nr 103/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 czerwca 2019

Zarządzenie Nr 103/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 czerwca 2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 2018r.

Pobierz dokument - format pdf