Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pleszew rejon ulic Kaliska - Piaski " dla południowo-wschodniej części miasta Pleszewa - Etap I

Pobierz dokument - format pdf