Zarządzenie Nr 100/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 czerwca 2019

Zarządzenie Nr 100/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 czerwca 2019 w sprawie powołania Komisji do wybrakowania blankietów aktów stanu cywilnego.

Pobierz dokument - format pdf