Zarządzenie Nr 110/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 czerwca 2019

Zarządzenie Nr 110/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 czerwca 2019 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

Pobierz dokument - format pdf