Zarządzenie Nr 23/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2019

Zarządzenie Nr 23/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2019 w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf