Uchwała nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r.

Uchwała nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania inwestycyjnego
z zakresu drogownictwa

Pobierz dokument - format pdf