Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 05.07.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 3 lat nieruchomości położone w Pleszewie przy ul. Fabrycznej, oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 2445/17 o pow. 0.0266 ha KW KZ1P/00039646/5 i działka nr 2445/19 o pow. 1.9791 ha KW KZ1P/00017072/0 ark. m. 39 zagospodarowane, zabudowane budynkiem administracyjnym i portiernią z pomieszczeniami biurowymi, budynkiem mieszkalno socjalnym, halą warsztatowo magazynowo biurową, stac ją diagnostyki, kotłownią, warsztatami, budynkiem garażowym magazynem sprzętu i narzędzi. Na nieruchomości znajdują się place manewrowe, magazynowe i parkingi częściowo utwardzone elementami betonowymi, częściowo nieutwardzone. Na terenach nieruchomości zn ajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Pobierz dokument - format pdf