Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia z dnia 09.07.2019

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 lipca 2019r. zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę pn.: "Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 12 w Pleszewie".

Pobierz dokument - format pdf